۱۳۹۷-۰۲-۰۷
هیدرولیک پنوماتیک

تفاوت پنوماتیک با هیدرولیک

۵ تفاوت اصلی سیستم‌های هیدرولیک با پنوماتیک شامل موارد زیر هستند: ۱- عنصر عامل (ماده اصلی عمل‌کننده) عنصر عامل در سیستم‌های هیدرولیک «روغن هیدرولیک» (Hydraulic oil) […]