شیر برقی کلود KL6014 3/2 Way Direct Acting Solenoid Valve 2

شیر برقی  از کارخانه کلود مدل KL6014 این سلونوئید ولو مناسب  برای عبور آب، هوا، روغن سبک

 

توضیحات

خانهمحصولاتتماس