شیر برقی کلود VX31/32/33 3/2 Way Direct Acting Solenoid Valve

شیر برقی کلود مدل VX

بدنه سلونوئید ولو از جنس برنجی می باشد

این شیر برقی برای عبور هوای فشرده ، گازهای طبیعی ، آب ، روغن هیدرولیک ، بخار مناسب می باشد

این شیر سه مسیر عبور دارد برای مشاهده عملکرد تصاویر کاتولگ زیر ببینید

ابزار کنترل بهترین ارایه  دهنده تجهیزات پنیوماتیک

توضیحات

VX31/32/33 3/2 Way Direct Acting Solenoid Valve

خانهمحصولاتتماس