علم پنوماتیک

1397-02-07
پنوماتیک

علم پنوماتیک چیست؟

علم پنوماتیک شاخه ای از رشته مکانیک سیالات است که کاربرد زیادی در صنایع دارد پنوماتیک یعنی استفاده از هوای فشرده . این علم در دهه […]