کارخانه ها و  تولیدی

 

خرید کارخانه ها و واحدهای تولیدی با قیمت عمده حساب می شود.
 

تکنسین ها تعمیرکاران

 

تکنسین سیستم های صنعتی و تعمیرکاران می توانند با خرید از ما تخفیف های مناسبی دریافت کنند

همکاران

 

همکاران و خرده فروشان تجهیزات صنعتی